top of page

PUBLICATIONS

(DUTCH)

 1. Knoop J, de van der Schueren M, Dekker J, de Kruiff A, Nauman E, Ostelo R, Ratter J, Vasse E, Wierstema s, van Weely S, Staal J. Interprofessionele samenwerking binnen de paramedische (leefstijl)zorg : waarom is dit zo moeilijk realiseerbaar en hoe kunnen we dit verbeteren? Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde, 2023; 132 - 13

 2. Knoop J, Dekker J, Ostelo R. Subgroepspecificieke aanpak van oefentherapie bij knieartrose leidt niet tot betere uitkomkstenm dan reguliere oefentherapie. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 2022, 4, 42 – 48.

 3. Knoop J, Dekker J, Schoof I, Ostelo R. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek, 2022; 77, 37 - 39

 4. Dekker J, Brandenbarg D, Verheul HMW. Ondersteunende zorg voor mentaal welbevinden bij en na kanker. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2021;165:D5977

 5. Huijbrechts EJ, Dekker J, Tenten-Diepenmaat M, Gerritsen M, van der leeden M. Methodisch podotherapeutisch handelen bij mensen met een reumatische aandoening. Podosophia, 2021, doi.org/10.1007/s12481-021-00307-4

 6. Lankhorst K, Geleijn E, Huijsmans R, Dekker J, Boven E. Is fysieke training tijdens chemotherapie voor patiënten met kanker haalbaar? Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, 2017; 14, 90-99

 7. Schuurhuizen C, Verheul H, Braamse A, van der Linden M, Dekker J, Koning I. Nieuwe ASCO-richtlijn voor het signaleren en behandelen van angst- en depressieve klachten bij volwassenen met kanker. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, 2014;11, 278 – 288.

 8. Stolwijk-Swuste J, Kopsky DJ, Ettema FWL, Leeden M van der, Dekker J. Behandeling van neuropathische pijn bij dwarslaesiepatiënten. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2014; 27 – 35.

 9. Vollbracht E, Leeden M van der, Brok M, Dekker J, Stolwijk-Swuste J. Nieuwe beroepsgroep in de revalidatiegeneeskunde: ervaringsdeskundigen. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2013, 284- 287

 10. Orsouw L. van, Sloots M, van der Leeden M, Dekker J, Stolwijk-Swüste J, Evaluatie van het behandelprogramma Oncologische dwarslaesie van Reade. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2013; 4, 161 – 165.

 11. Leeden M. van der, Roorda LD, Esch M. van der, Lems WF, Dekker J. Revalidatie en artrose. Bijblijven, 2012; 6, 42-49.

 12. Braamse A, Meijel B, Dekker J. Psychosociale zorg na stamceltransplantatie bij hematologische kanker. Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2012; 1: 9-12.

 13. Dekker J, Peter W, van der Leeden M, Lems WF. Oefentherapie bij artrose van heup of knie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2011;155, 30-31, A3462

 14. Sloots M, Dekker J, Bartels E, Angenot E, Geertzen J, Dekker J. Uitval uit revalidatiebehandeling door patiënten met chronisch aspecifieke lage rugpijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2011; 3, 14 – 22.

 15. Sloots M, Bartels E, Angenot E, Geertzen J, Dekker J. Aangepast programma voor complexe hartrevalidatie van patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde,2011; 2: 16-18.

 16. Sloots M, Dekker J, Bartels E, Geertzen J, Dekker J. Aanpassingen aan pijnrevalidatieprogramma’s voor patiënten met een chronisch aspecifieke pijn van niet-Nederlandse afkomst. Revalidata, 2010; 3 – 6.

 17. Braamse AMJ, Meijel B van, Marwijk Kooij M van, Visser O, Dekker J. Distress en kwaliteit van leven bij hematologiepatiënten na autologe stamceltransplantatie: de effectiviteit van een internet en stepped-care interventie. Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, 2010; 7: 31- 37.

 18. Wesseling J, Dekker J, van den Berg WB, Bierma-Zeinstra SM, Boers M, Cats HA, Deckers P, Gorter KJ, Heuts PH, Hilberdink WK, Kloppenburg M, Nelissen RG, Oosterveld FG, Oostveen JC, Roorda LD, Viergever MA, ten Wolde S, Lafeber FP, Bijlsma JW. Vergelijking vroege-artrosecohort in Nederland (CHECK-studie) en Amerika OAI-studie). Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2010; 120: 33- 41.

 19. Rooij M de, Steultjens MPM,  Leeden m van der, Maas T, Roorda LD, Dekker J. Oefentherapie en comorbiditeit bij patiënten met heup- en/of knie artrose: ontwikkeling en evaluatie van een behandelprotocol. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2010; 120: 16-24.

 20. Esch M. van der, Roorda LD, Steultjens M, Leeden M van der, Lems WF, Dekker J. Diagnostiek en management van patiënten met knie- en/of heupartrose in de tweede lijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2010; 120: 25-32.

 21. Ende CHM van den, Bierma-Zeinstra SMA, Vliet Vlieland ThPM, Swiersta BA, Voorn ThB, Dekker J. Conservatieve behandeling van heup- en knie artrose: systematische een stapsgewijze behandelstrategie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2010; 154: A1574.

 22. Zant J, Roorda LR, Voet S, Dekker J, Dekker J. Fibromyalgie en overbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding, 2008, 34.

 23. Leemrijse C, Boer M de, Ende E. van den, Ribbe M, Dekker J.  Fysiotherapie in verpleeghuizen. Vox Hospitii: Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, 2008, 33, 116-121

 24. Castien R, Mutsaers B, Dekker J, Windt D van der. Chronische spierspanningshoofdpijn: indicatie voor manuele therapie. Nederlands Tijdschrift voor Manuele Therapie, 2007; 4: 38-46.

 25. Dekker J, Aro AR Evidence. TSG 2007; 7: 355-6

 26. Graff M, Vernooij-Dassen M, Thijssen M, Dekker J, Hoefnagels W, Olde Rikkert M. Ergotherapie aan huis bij patiënten met dementie en hun mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie 2007, 5, 20 – 28.  

 27. Veenhof C, Dekker J, Bijlsma JWJ, Ende CHM van den. Het effect van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van knie of heup. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2007; 1: 20-24.

 28. Steultjens E, Dekker J, Bouter L, Ende van den C. Ergotherapie: een effectief en goedkoop middel om vallen te voorkomen en ouderen hun zelfstandigheid te laten behouden. Huisarts en Wetenschap, 2006; 49: 490-495.

 29. Oud T, Eijssen I, Bolt M, Maasdam A, Steultjens M, Bakker-Renema Sj, Dekker J. De waarde van het meten met de COPM. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2005; 216-218.

 30. Smidt N, de Vet HCW, Bouter LM, Dekker J. De effectiviteit van oefentherapie: een review van systematische reviews. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2005; 115: 86-95.

 31. Jansen MJ, Hendriks HJM, Bie R.A. de, Dekker J., Oostendorp R.A.B.  De invloed van patiëntkenmerken op het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met artrose in de heup en/of knie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2005; 115: 96-100.

 32. Jansen M.J., Hendriks H.J.M., Bie R.A. de, Dekker J., Oostendorp R.A.B. Handelen volgens de KNGF-richtlijn ‘artrose heup – knie’: een prospectieve cohort studie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2005; 115: 68 – 73.

 33. Swinkels I.C.S., Ende C.H.M. van den, Bosch W. van den, Dekker J. Wimmers R. Behandelen fysiotherapeuten lage-rugklachten conform de KNGF-richtlijn ‘lage rugpijn’ ? Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2005; 115: 57 - 91.

 34. Wees Ph. J., Hendriks H.J.M., Jansen M.J., Laurant M.G.H., Dekker J., Bie R.A. de. Het gebruik van de KNGF-richtlijn ‘acuut enkel letsel in de praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2005; 115: 74 - 79.

 35. Peppen R.P.S. van, Harmeling-van der Wel B.C., Kollen B.J., Hobbelen J.S.M., Buurke J.H., Wagenborg L., Vogel M.J., Berns M., Klaveren R. van, Hendriks H.J.M.,  Wees Ph.J., Dekker J., Kwakkel G. Effecten van fysiotherapeutische interventies bij patiënten met een beroerte: een systematisch literatuur overzicht. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2004; 114: 126 – 153.

 36. Mokkink L.B., Dongen M.C.J.M., Dekker J. Responsiviteit van ziekte-specifieke en generieke meetinstrumenten bij patiënten met artrose. Nederlands Tijdschrift voor reumatologie, 2002, 29-33.

 37. Dekker J. Psychosomatische fysiotherapie: aansluiten bij de ‘main stream’. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2001, 111,2-3.

 38. Baar M.E. van, Assendelft W.J.J., Dekker J., Oostendorp R.A.B., Bijlsma J.W.J. Effecti­viteit van oefentherapie als behandeling voor patiënten met artrose van heup of knie: een systematisch literatuuroverzicht van gerandomiseerde klinische trials. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2001, 112, 56-65.

 39. Bijl D., Dekker J., Baar M.E. van, Oostendorp R.A.B., Lemmens A.M., Bijlsma J.W.J., Voorn Th.B. Validiteit van het ‘capsulair patroon’ volgens Cyriax voor de diagnostiek van cox- en gon­artrose. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2000, 111, 14-118.

 40. Roebroeck M.E., Dekker J., Oostendorp R.A.B. Toepassing van ultrageluidstherapie door fy­sio­therapeuten in de eerste lijn. Is er sprake van gepast gebruik? Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1999, 110, 2-8.

 41. Heerkens Y.F., Rijken P., Dekker J. Inventarisatie van paramedische zorg voor chro­nisch zieken: de zorg door ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 1998, 26, 144-150.

 42. Zomerdijk T.E., Beetsma A.J., Dekker J., Wijck R. van, Horn J.R. van. Conservatieve behandeling van het patellofemoraal pijnsyndroom - Een systematisch literatuuronderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1998, 109, 95-102.

 43. Roebroeck M.E., Bosveld W., Dekker J., Oostendorp R.A.B. Extramurale fysiothera­pie: een vergelijking tussen theorie en praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1998, 109, 78-87.

 44. Sixma H., Bosveld W., Dekker J. Opleiding een '8', beroep een '8,5': oordelen van MBRT'ers en hun leidinggevenden. Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde, 1998, 20, 93-99.

 45. Sixma H., Bosveld W., Dekker J. Oordelen van afgestudeerde MBRT-ers. Gamma, 1997, 11, 290-295.

 46. Roebroeck M.E., Dekker J., Oostendorp R.A.b., Bosveld W. Fysiotherapie bij ouderen in de eerste lijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1997, 108, 134-141.

 47. Rijken P.M., Dekker E., Dooren J., Dekker J., Lankhorst G.J., Bakker K. Richtlijnen voor de zorg aan diabetes patiënten. Podosophia, 1997, 5, 28-31.

 48. Rijken P.M., Heugten C.M. van, Dekker J. Podotherapie in Nederland: een overzicht. Podosophia, 1997,  4, 5, 23-26 (deel 1); 6-8 (deel 2); 17-19 (deel 3); 6-8 (deel 4).

 49. Heugten C.M. van, Rijken P.M., Dekker J. Logopedische zorg in Nederland: een over­zicht. Logopedie en Foniatrie, 1997, 69, 124-131.

 50. Rijken P.M., Heugten C.M. van, Dekker J. Radiologisch laboranten in Nederland: een overzicht. Gamma, 1997, 1, 3-7.

 51. Rijken P.M., Heugten C.M., Dekker J. Orthoptie in Nederland: een overzicht. Tijd­schrift voor Orthoptie, 1996. 21, 87-96.

 52. Rijken P.M., Heugten C.M., Dekker J. Mondhygiënische zorg in Nederland: een over­zicht. Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, 1996, 5, 186-191.

 53. Heugten C.M. van, Rijken P.M., Dekker J. Ergotherapeutische zorg in Nederland: een overzicht. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 1996, 24, 205-216.

 54. Heugten C.M. van, Dekker J., Stehman-Saris J.C., Kinébanian A. Ergotherapie proto­col voor behandeling van apraxie (deel II). Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 1996, 24, 61-68.

 55. Stehmann-Saris J.C., Kinébanian A., Heugten C.M. van, Dekker J. Ergotherapie proto­col voor behandeling van apraxia (deel I). Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 1996, 24, 51-60.

 56. Raaijmakers M.F., Dekker J. Logopedie in de Nederlandse gezondheidszorg. Logo­pedie en Foniatrie, 1995, 67, 206-217.

 57. Dekker J. Diagnose en behandeling in de paramedische zorg. Medisch Contact, 1996, 51, 53-57.

 58. Zuijderduin W., Dekker J., Abrahamse H. Determinanten van de omvang van de be­handeling in de extramurale fysiotherapie. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 274-281.

 59. Baar M.E. van, Abrahamse H.Ph.H., Dekker J. Geen effect van invoering van een nieuw honoreringsstelsel op het handelen van fysiotherapeuten. Tijdschrift Sociale Gezond­heidszorg, 1995, 73, 141-148.

 60. Zuijderduin W., Dekker J. Oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck in de Nederlandse gezondheidszorg. Cesar, 25, 51-61, 1994.

 61. Driessen M.J., Dekker J. Ergotherapie in de Nederlandse gezondheids­zorg. Neder­lands Tijdschrift voor Ergotherapie, 22, 214-224, 1994.

 62. Wiel H.B.M. van der, Dekker J. (red.). Chronisch ziek, relaties en seksualiteit. Patient Care (special issue), 1994, 21 (8).

 63. Valk R.W.A. van der, Dekker J., Baar M.E. Fysiotherapie en Thuis­zorg. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1994, 105, 2-8.

 64. Dekker J. Psychologie en paramedische zorg: raakvlakken en mogelijk­heden tot uit­wisseling. Gedrag en Gezondheid, 1993, 21, 263-273.

 65. Baar M.E. van, Dekker J., Langenberghe H.V.K. van. Medisch specialist en fysiothera­peut. Medisch Contact, 1993, 48, 851-853.

 66. Hendriks H.J.M., Brandsma J.W., Wagner C., Dekker J., Oostendorp R.A.B. Eerste ervaringen met het consultatief fysiotherapeutisch onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1993, 103, 190-200.

 67. Zuijderduin W., Dekker J. De relatie verwijzer-oefentherapeut-Mensen­dieck. Neder­lands Tijdschrift voor Oefentherapie-Mensendieck, 1993, 70-77.

 68. Driessen M.J., Dekker J., Zee J. van der, Lankhorst G.J. De relatie tussen ergothera­peuten en verwijzers. Nederlands Tijdschrift voor Ergothera­pie, 1993, 21, 109-118.

 69. Driessen M.J., Dekker J., Zee J. van der, Lankhorst G.J. Ergotherapeu­ten: werksitua­tie en taakuitoefening. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 1993, 21, 75-82.

 70. Zuijderduin W., Dekker J. De relatie verwijzer-podotherapeut. Podosophia, 1993, 1, 17-23.

 71. Zuijderduin W., Dekker J. Podotherapeuten: werksituatie en taakuit­oefening. Neder­lands Tijdschrift voor Podotherapeuten, 1993, 13, (6), 6-9).

 72. Zuijderduin W., Dekker J. De relatie verwijzer-oefentherapeut-Cesar. Cesar, 1993, 24, (2), 29-35.

 73. Raaijmakers M. en Dekker J. Toepassing van de ICIDH in de logope­die. Logopedie en Foniatrie, 1993, 65, 140-146.

 74. Zuijderduin W. en Dekker J. Oefentherapeuten-Cesar: werksituatie en taakuitoefening. Cesar, 1993, 24, (1), 10-15.

 75. Zuijderduin W. en Dekker J. Oefentherapeuten-Mensendieck: werk­situatie en taakuit­oefening. Nederlands Tijdschrift voor Oefenthera­pie-Mensendieck, 1993, 54, (1), 2-8.

 76. Uunk W.J.G., Groenewegen P.P. en Dekker J. Verwijzingen van huisart­sen naar fysio­therapeuten: een verklaring en analyse voor verschillen tussen huisartsen. Mens en Maat­schappij, 1992, 67, 389-411.

 77. Hendriks H.J.M. Wagner C., Brandsma J.W., Dekker J., Wams H.W.A. en Oostendorp R.A.B. Consultatief fysiotherapeutisch onderzoek in de eerste lijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1992, 102, 176-182.

 78. Langenberghe H.K. van, Kerssens J.J., Dekker J. en Curfs E.Chr. De vraag naar een aanvullende ziektekostenverzekering bij patiënten met een ver­hoogd risico voor fysiotherapie. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1992, 70, 111-117.

 79. Baar M.E. van, Dekker J., Curfs E.Chr. Behandeling van sportblessures door fysio­therapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1992, 102, 156-165.

 80. Dekker J., Driessen M.J., Stumpel M., Winckers M. en Bartelds A. Verwijzingen door huisartsen naar logopedisten. Huisarts en Wetenschap, 1992, 35, 425-427.

 81. Brink-Muinen A. van den en Dekker J. Na- en bijscholing van fysio­therapeuten in de eerste lijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1992, 102, 226-255.

 82. Dekker J. Effectonderzoek in de fysiotherapie. Tijdschrift voor Sociale Gezondheids­zorg, 1992, 70, 253-255.

 83. Dekker J. en Laan E. Sexual psychophysiology. Tijdschrift voor Seksuo­logie, 1991, 15, 89-95.

 84. Dekker J. Weerzien met 'Human sexual response'. Tijdschrift voor Psy­chotherapie, 1990, 16, 148-151.

 85. Dekker J., Tola P. en Aufdemkampe G. Pijngedrag: de betrouwbaarheid van een meetinstrument bij gon- en coxartrose. Nederlands Tijdschrift voor Fy­siothe­rapie, 1990, 100, 106-110.

 86. Groenewegen P.P., Hingstman L. en Dekker J. Gebruik en beschikbaar­heid van fysio­therapeutische zorg in de toekomst. Nederlands Tijdschrift voor Fysio­therapie, 1990, 100, 84-91.

 87. Dekker J. Willekeurige beïnvloeding van seksuele opwinding: een samen­vat­ting. Tijdschrift voor Seksuologie, 1989, 13, 169-177.

 88. Dekker J. Genital exposing behaviour in adult human males (E.L.H.M. van de Loo, 1987). Gedrag en Gezondheid, 1988, 88-89.

 89. Dekker J., Dronkers J. en Staffeleu J. Sekstherapie in mannengroepen. Tijdschrift voor Seksuologie, 1986, 13, 72-80.

 90. Dekker J. Over oorzaken van seksuele dysfuncties. Tijdschrift voor Seksuologie, 1986, 10, 190-196

 91. Dekker J. Seksueel verlangen en de behandeling van stoornissen daar­in. Gedrags­therapie, 1985, 18, 115-126.

 92. Dekker J. en Everaerd W. De behandeling van anorgasmie bij hetero­seksue­le vrouwen: individuele en relationele benaderingen. Nederlands Tijd­schrift voor de Psychologie, 1984, 39, 411-426.

 93. Dekker J., Bierens G., Vrught H. v.d., Everaerd W. Seksuele fantasieën en seksueel gedrag: een verkennend onderzoek. Tijdschrift voor Seksuologie, 1984, 11, 130-138.

bottom of page