top of page

BOOKS, REPORTS
(DUTCH)

 1. Knoop J, Dekker J, Ostelo R. Subgroepspecificieke aanpak van oefentherapie bij knieartrose leidt niet tot betere uitkomkstenm dan reguliere oefentherapie. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 2022, 4, 42 – 48.

 2. Knoop J, Dekker J, Schoof I, Ostelo R. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek, 2022; 77, 37 - 39

 3. Leeden M van der, van der Esch M, Holla J, Lems W, Dekker J. Artrose. In: Visser M, Kok AAL, Speis PE, D, Buurman BM. (red). Inleiding in de gerontologie en geriatrie Houten: Bohn, 2020

 4. Taskforce Cancer Survivorship Care. Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker. Integraal Kanker Centrum Nederland, 2020

 5. Berendsen A, ter Brugge A, Dekker J, Ezendam N, Lijnsvelt J, Loonen J, Manten-Horst E, van der Veldt S, Velting M, van der Weele G, van den Wildenberg L. De organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker. Integraal Kanker Centrum Nederland, 2019

 6. Knoop J, Dekker J. Stratified care: gestratificeerde, subgroepspecifieke oefentherapie voor mensen met knieartrose. Physios, 2019, 4, 33- 41

 7. Van der Leeden M, Stuiver MM, Huijsmans R, Geleijn E, de Rooij M, Dekker J. Structurering klinsich redeneerproces. Fysiopraxis, 2019, 12

 8. Ostelo R, Dekker J, Hurkmans E. Een kwaliteitstandaard fysio- en oefentherapie: een roadmap voor een gestroomlijnde aanpak. VUMC, 2018

 9. Taskforce. De juiste zorg op de juiste plek. Den Haag, VWS, 2018

 10. Peter W, van der Giesen F, van den Ende C, Dekker J, Vliet Vlieland Th. Zorgnetwerken voor mensen met reumatische aandoeningen in Nederland. Amsterdam: Reumafonds, 2016

 11. Leeden M van der, Holla J, Lems W, Dekker J. Artrose. In: Visser M, Deeg D, Asselt van D, Sande van der R (red). Inleiding in de gerontologie. Houten: Bohn, 2015

 12. Dekker J, Beunderman R, Kaptein A, Prins J, Sanderman R, van Wilgen P. Netherlands Behavioral Medicine Federation – 25th anniversary. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, August 2014.

 13. Brosschot J, Dekker J, Dixhoorn J van, Doornen L van, Jonge P de, Kop W, Kuijpers P, Melle J van, Roest A, Snieder H. Stress en hart- en vaatziekten – Verbanden in kaart gebracht. Hart en Vaatgroep/Hartstichting, 2014.

 14. Dekker J. Oefentherapie bij artrose van de heup of knie. In: van der Horst-Bruinsma I E. et al. Reumachirurgie congressen 2011 en 2012. NERASS, 2013.

 15. Dekker J, Kraaimaat FW, Geenen R. Reumatische aandoeningen. In: Kaptein AA, Dekker J, Smets EMA, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde: behavioural medicine. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2012 (4e druk), p 125-142.

 16. Kaptein AA, Dekker J, Smets EMA, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde: behavioural medicine. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2012 (4e druk).

 17. Hekman K, Geleijn E, Rietberg MB, Schonhuth C, Dekker  J. Vroegdiagnostiek schouderklachten. Fysiopraxis, 2012; juni: 20-23.

 18. van Haastert C, Veenhof C, Leemrijse C, van Ravensberg D, Koopmans R, Hobbelen H, Looijen-de Lange T, de Swart B, van den Heuvel S, Nijhuis-van der Sanden R, Dekker J. Ontwikkeling van criteria voor indicatiestelling fysiotherapie binnen verpleeghuizen. Vakblad Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Geriatrie, 2011; september, 5 – 16.

 19. Cuijpers P, Meijel B van, Eeltink C, Visser O, Braamse A, Dekker J. Stress onder controle. Zelfhulp cursus voor mensen die een stamceltransplantatie hebben gehad. Amsterdam, 2010.

 20. Sloots M, Dekker JHM, Bartels E, Geertzen J, Dekker J. Redenen voor uitval onder patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond met chronische lage rugpijn. Revalidata, 2010; 153: 8-11.

 21. Smink AJ, Bierma-Zeinstra SMA, Bijlsma JWJ, Dekker J, Ende CHM van den, Kortland JH, Schers HJ, Swierstra BA, Vliet Vlieland TPM, Voorn TB. Zorgwijzer Artrose. Reumafonds, 2010.

 22. Sloots M, Dekker J, Bartels E, Geertzen J, Dekker J. Hoge uitval uit de revalidatiebehandeling onder revalidanten met chronische lage rugpijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Revalidata, 2009; 6-8.

 23. Dekker J, Eyssen I, Groot V de, Polman C, Steultjens M, Steultjens E, Stomph M. Clientgerichte ergotherapie bij multiple sclerose. Ergotherapie, 2009; 2: 10-12.

 24. Dekker J. De Artrose Poli van het Jan van Breemen Instituut. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 2009; 1: 72.

 25. Steultjens MPM. Ostelo R, Beelen A, Dijk GM van, Nollet B, Speelman JD, Stolwijk-Swuste JM, Veenhof C, Lankhorst GJ, Dekker J. Indicaties voor verwijzing van ouderen naar revalidatiegeneeskunde: late gevolgen van poliomyelitis, artrose van heup of knie, en ziekte van Parkinson. Revalidata, 2008; 143: 3- 6.

 26. Esch M van der, Steultjens MPM, Dekker J. Kniestabiliteit en functioneren van patiënten met knieartrose. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 2008, 72-74.

 27. Evers AWM, van Koulil S, Geen R, Dekker J, Vliet Vlieland TPM, Jacobs JWG, Taal E, de Wit MPT, van Lankveld WGJM, Boonen A. Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen (SWORA): Beleidsnota 2007-2012.  Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 2007; 3: 66-9.

 28. Dekker J, Kraaimaat FW, Geenen R. Reumatische aandoeningen. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde: behavioural medicine. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2006 (3e druk), p 175 – 192.

 29. Everaerd WThAM, Vingerhoets AJJM, Dekker J. De rol van theorie in behavioral medicine. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde: behavioural medicine. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2006 (3e druk), p 7-24.

 30. Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en geneeskunde: behavioural medicine. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2006 (3e druk).

 31. Smidt N., Dekker J. Oefentherapie is bewezen effectief. Fysiopraxis, 2005, 8, 40 – 43.

 32. Dekker J. Revalidatie bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicne, 2005, 16, 1, 4-7.

 33. Gezondheidsraad. Oefentherapie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr. 2003/22.

 34. Mouthaan I., Neef M. de, Grielen S., Weide M., Dekker J. Procesevaluatie pilot-project Perspectief.  Utrecht: Nivel, 2002.

 35. Geenen R., Smets E., Dekker J. Wie is er lid van de Nederlandse Behavioral Medicine Federatie ?  NBMF-Nieuws, 2001, 12, 6-9.

 36. Dane A., Sixma H., Dekker J. ZON-Programma Thuiszorgtechnologie: evaluatie 2000. Utrecht: Nivel, 2001.

 37. Dijk G.M. van, Poppel M.N.M. van, Dekker J. Programma Klachten aan het Bewegings­apparaat: inventarisatie van onderzoek naar de preventie van klachten aan het bewegingsapparaat in Nederland, periode 1995-1999. Den Haag: ZorgOnderzoek Nederland, 2000.

 38. Poppel M.N.M. van, Leemrijse C., Dekker J. De monitoring van het gebruik van thuis­zorgtechnologie (tussenrapport). Utrecht: Nivel, 2000.

 39. Rijken P.M., Spreeuwenberg P., Baanders A.M., Dekker J. Patiëntenpanel Chronisch Zie­ken: Kerngegevens 1999. Utrecht: Nivel, 2000.

 40. Calsbeek H., Rijken P.M., Bekkers M.J.T.M., Kerssens J.J., Dekker J., Berge Henegouwen G.P. van. De maatschappelijke en relationele positie van jongeren met een chronische spijs­ver­te­ringsaandoening in Nederland. Utrecht: Nivel, 2000.

 41. Biermans M., Dekker J., Bartelds A., Ende E. van den Het voorschrijven van hulpmiddelen door de huisarts. Utrecht: Nivel. 2000.

 42. Veenhof C., Plas M., Dekker J., Ende E. van den. Specifieke deskundigheid van  para­medici op het terrein van chronische aandoeningen. Utrecht: Nivel, 2000.

 43. Heijmans M., Rijken M., Dekker J. Mensen met astma en COPD in Nederland. Utrecht: Nivel, 2000.

 44. Dekker J., Kraaimaat F.W.  Reumatische aandoeningen. In: Kaptein A. et al. Psychologie en Geneeskunde: Behavioral Medicine. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

 45. Kaptein A., Garssen B., Dekker J., Marwijk H. van, Schreurs P., Beunderman R. Psychologie en Geneeskunde: Behavioral Medicine. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

 46. Dekker J. Onderzoek naar paramedische zorg. Mediator, 1999, 10, 7, 25-27.

 47. Westenberg M.R.M., Biermans M., Rijken P.M., Dekker J., Bensing J.M. NCCZ-ontwikkelingsprojecten: programmeringsbeleid en uitvoering. Utrecht: NIVEL, 1999.

 48. Rijken P.M., Foets M., Peters L., Bruin A.F. de, Dekker J. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: Kerngegevens 1998. Utrecht: NIVEL, 1999.

 49. Plas M., Jellema S., Dekker J., Ende E. van den. Preventieve ergotherapie bij ouderen: een pilot-studie. Utrecht: NIVEL, 1999.

 50. Welling et al. Brancherapport Curatieve Somatische Zorg 1998. Utrecht: NIVEL/Nzi, 1998.

 51. Pijnenborg et al. De beperkende maatregel fysiotherapie, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck en het Amsterdams Dienstenmodel (vier deelrapporten). Utrecht: NIVEL, Npi, 1998.

 52. Sluijs E., Roebroeck M., Ende E., van den, Dekker J. Kwaliteitsbevordering paramedi­sche zorg: opzet van de programma-evaluatie en resultaten van de voormeting. Utrecht: NIVEL, 1998.

 53. Roebroeck M.E., Bosveld W., Dekker, J., Oostendorp R.A.B. Extramurale fysiothera­pie: een vergelijking tussen theorie en praktijk. Utrecht: NIVEL, 1998.

 54. Steultjens M., Hofkens H., Sluijs E., Dekker J. De omvang van de logopedische be­handeling. Utrecht: NIVEL, 1998.

 55. Dekker J. Paramedische zorg: diagnose, behandeling en effect. In: Huybers P.W. en Santvoort M.M. van (red.) Ouder worden '98. Utrecht: NIG, 1998.

 56. Sluijs E., Roebroeck M., Ende E. van der, Dekker J. Kwaliteitsbevordering parame­disch zorg: opzet van de programmaevaluatie en resultaten van de voormeting. Utrecht: NIVEL, 1998.

 57. Sluijs E., Dekker J., Visser E., Steultjens M. Eindevaluatie van het programma 'Onder­steuning kwaliteitsbeleid paramedische zorg' (deel 1, 2, 3 en 4). Utrecht: NIVEL, 1997.

 58. Visser E., Bosveld W., Driessen M.J., Dekker J. Extramurale ergotherapie: verwijzen en rapporteren. Utrecht: NIVEL/NVE, 1997.

 59. Rijken P.M., Dekker J., Dekker E., Lankhorst G.J., Dooren J., Bakker K. Richtlijnen voor de podotherapeutische zorg aan patiënten met diabetes mellitus. Utrecht: NIVEL, 1997.

 60. Heerkens Y.F., Rijken P.M., Dekker J., Wams H.W.A., Oostendorp R.A.B. Inventarisa­tie van paramedische zorg voor chronisch zieken. Amersfoort/Utrecht: NPi/NIVEL, 1997.

 61. Scholten H., Heugten C.M., Onink A., Dekker J., Pijper F., Bosveld W. Pilot Informa­tievoorziening Paramedische Zorg. Zeist/Utrecht: BCD/NIVEL, 1997.

 62. Heugten C.M. van, Rijken P.M., Dekker J. Fysiotherapie in Nederland: een overzicht. Fysiopraxis, 1997,  20-27.

 63. Steultjens M.P.M., Dekker J., Bosveld W.  Financiële gevolgen van de voorstellen tot wijziging van de lijst 'Aandoeningen langdurige en intermitterende fysiotherapie en oefen­therapie Cesar/Mensendieck'. Utrecht: NIVEL, 1997.

 64. Rijken P.M., Velden J. van der, Dekker J., Bensing J.M. Moeheid en het chronisch vermoeidheidssyndroom. Utrecht: NIVEL, 1996.

 65. Sixma H., Bosveld W., Dekker J. Het juiste beeld: een inventarisatie van MBRT-af­ge­studeerden en hun leidinggevenden. Utrecht: NIVEL, 1996.

 66. Heugten C.M. van, Rijken P.M., Dekker J. Oefentherapie-Mensendieck in Nederland: een overzicht. Kwartaaluitgave NVOM, 1996, 3, 94-104.

 67. Stehman-Saris J.C., Heugten C.M. van, Kinebanian A., Dekker J. Ergotherapie-proto­col voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-patiënten. Utrecht: NIVEL, 1996.

 68. Stehmann-Saris J.C., Heugten C.M. van, Kinébanian A., Dekker J. Problemen in het dagelijks leven als gevolg van apraxie. Samen Verder, 1996, 5, 1, 9-12.

 69. Driessen J., Harmsen J., Dekker J., Bosveld W., Hingstman L. Inventarisatie extramurale ergotherapie 1996. Utrecht: NIVEL, 1996.

 70. Sluijs E.M., Dekker J. Evaluatie van twee toetsingsprojecten binnen het programma 'Ondersteuning Kwaliteitsontwikkeling Paramedische Zorg'. Utrecht: NIVEL, 1996.

 71. Rijken P.M., Heugten C.M. van, Dekker J. Brancherapport paramedische zorg. Utrecht: NIVEL, 1996.

 72. Wagner C., Foets M., Peters L., Dekker J. Haalbaarheidsstudie patiëntenpanel chronisch zieken. Utrecht: NIVEL, 1996.

 73. Heugten C.M., Sluijs E.M., Dekker J. Programmering van onderzoek naar doelmatig­heid van paramedische zorg. Utrecht: NIVEL, 1995.

 74. Dekker J., Baar M.E. van. Beleidsgericht evaluatie- en effectonderzoek extramurale fysiotherapie: eindrapport. Utrecht: NIVEL, 1995.

 75. Heugten C.M. van, Dekker J., Stehmann-Saris J.C., Kinebanian A. Ergotherapie bij CVA-patiënten met apraxie. Utrecht: NIVEL, 1995.

 76. Raaijmakers M.F., Dekker J. Logopedie in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 1995.

 77. Roebroeck M.E., Hutten J.B.F., Kerssens J.J., Dekker J. De omvang van de fysiothe­rapeutische behandeling naar verschillende patiëntencategorieën. Utrecht: NIVEL, 1995.

 78. Valk R.W.A. van der, Dekker J., Boschman M. Basisgegevens extramurale fysiothera­pie 1989-1992. Utrecht: NIVEL, 1995.

 79. Driessen M.J., Sluijs E.M., Dekker J. Kwaliteitsontwikkeling Paramedische Zorg. Utrecht: NIVEL, 1995.

 80. Driessen M.J., Dekker J. Ergotherapie in de Nederlandse gezondheids­zorg. Utrecht: NIVEL, 1994.

 81. Timmermans J.E., Sluijs E.M., Dekker J., Hartog W.H.M. der Kwali­teitsbeleid para­medische beroepen. Utrecht: NIVEL, 1994

 82. Driessen M.J., Dekker J. Abrahamse H. Ergotherapie thuis. Evaluatie van ergothera­pie bij de Stichting Amsterdams Kruiswerk in 1993. Utrecht: NIVEL, 1994.

 83. Zuijderduin W., Dekker J. Podotherapie in de Nederlandse gezondheids­zorg. Utrecht: NIVEL, 1994.

 84. Zuijderduin W., Dekker J. Oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck in de Nederlandse gezondheidszorg. Kwartaaluitgave NVOM, 1994, 2, 34-46.

 85. Zuijderduin W., Dekker J. Oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 1994.

 86. Baar M.E., Valk R.W.A. van der, Dekker J. De ICIDH als uitgangspunt voor de registratie van de fysiotherapeutische (werk)diagnose. Jaarboek Fysio¬therapie/Kinesitherapie 1994, p.58-71. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994.

 87. Kerssens J.J., Langenberghe H.K. van, Dekker J., Curfs E.Chr. Wat weten patiënten van de kosten van de zorg? Fysiopraxis, 1993, 2, 24-26.

 88. Oostendorp R.A.B., Bernards A.T.M., Dekker J. Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij artrose. In: Goedhard W.J.A., Knook D.L. (eds) Artrose bij ouderen. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 1993.

 89. Dekker J., Ros W.J.G., Bak A.P., Pennings L.J.M. en Wams H.W.A. (redactie) Pijn, kwaliteit van leven en chronische ziekten, Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 1992.

 90. Dekker J. Hulpverlening op het gebied van de seksualiteit door de RIAGG (Vroege J.A., 1991) Literatuurbulletin Relaties en Seksualiteit, 1992, 273-274.

 91. Dekker J. Principles and practice of sex therapy (Leiblum S.R. and Rosen R.C., 1989) Litera­tuurbulletin Relaties en Seksualiteit, 1992, 119-120.

 92. Dekker J. Sexual desire disorders (Leiblum S.R. and Rosen R.C., 1988). Literatuurbulletin Relaties en Seksualiteit, 1991, 308-309.

 93. Uunk W., Dekker J. en Groenewegen P.P. Verwijzingen van huisartsen naar fysio­therapeuten: morbiditeitsspecifieke verwijspercentages. Utrecht; NIVEL, 1991.

 94. Brink-Muinen A. van den en Dekker J. Na- en bijscholing van fysio­therapeuten in de eerste lijn. Utrecht: NIVEL,1991.

 95. Dekker J., Driessen M.J. en Gisbergen M. van. Programmering van toekomstig onder­zoek op het gebied van enkele paramedische beroepen. Utrecht: NIVEL, 1991.

 96. Curfs E.Chr., Langenberghe H.K. van, Kerssens J.J. en Dekker J. Basisgegevens extramurale fysiotherapie 1989. Utrecht: NIVEL, 1991.

 97. Dekker J. Patterns of sexual arousal: psychophysiological processes and clinical applications (Rosen R.L. and Beck J.G., 1988). Literatuurbulletin Re­laties en Seksualiteit, 1990, 121-123.

 98. Everaerd W., Cohen-Kettenis P. en Dekker J. Seksuele stoornissen en genderidenti-teitsstoornissen. In: Handboek Psychopathologie (red. W. Vandereyeken, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, 1990.

 99. Dekker J. Mannelijkheid en seksueel geweld (E. Damen en N. van Oosten, 1988). Literatuur­bulletin Relaties en Seksualiteit, 1989, 148-149.

 100. Dekker J. Sexual aversion, sexual phobias and panic disorder (H.S. Kaplan, 1987) en Comprehensive evaluation of disorders of sexual desire (H.S. Kaplan, 1985). Literatuurbulletin Relaties en Seksualiteit, 1988, 69-71.

 101. Dekker J. en Everaerd W. Nederlands onderzoek naar seksuele dys­functies: een over­zicht. Psychotherapie de maat genomen, (red. A.P. Cassee, P.E. Boeke, C.P.F. van der Staak) Deventer: Van Loghum Slaterus, 1986.

 102. Dekker J. Seksuele dysfuncties: een inventarisatie van het Nederlandse onderzoek. Handboek voor seksuele hulpverlening. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1985.

bottom of page